Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος
Ιωάννης Ταρνανίδης, Ομ. Καθηγητής Α.Π.Θ.
tarna@theo.auth.gr

Αντιπρόεδρος
Ηλίας Ευαγγέλου, Επίκ. Καθηγητής Α.Π.Θ.
iliasev@theo.auth.gr

Γενικός Γραμματέας
Αθανάσιος Αθανασιάδης, ΕΔΙΠ, Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ
thanosatha@theoauth.gr

Ταμίας
Ιωάννης Σίσιου, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας
ioannissisiou@gmail.com

Σύμβουλος
Κωνσταντίνος Νιχωρίτης, Καθηγητής ΠΑ.ΜΑΚ.
knichoritis@uom.gr