Επικοινωνία

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΛΑΒΟΛΟΓΩΝ
Ταχ. Θυρ. 1505, Τ.K. 540 06, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Tηλ.: 2310 991369
e.mail: iliasev@theo.auth.gr, tarna@theo.auth.gr