Καταστατικό

Επισυνάπτεται το Καταστατικό της Ένωσης Ελλήνων Σλαβολόγων