Αφιέρωμα στη Μνήμη του Σωτήρη Κίσσα

Αφιέρωμα στη Μνήμη του Σωτήρη Κίσσα